Degernäs med övre Degerfors bruk

Elias Strokirk (1747-1811) gifte sig 1774 ned Anna Kristina Camitz, som var född på Degernäs och vars föräldrar, brukspatronen på Degernäs och övre Degerfors bruk Johan Camiz (1720-1779) och Wiveca Wester (1730-1790), ägde godset, som varit i släkten Camitz ägo sedan 1655. Herrgården börjades byggas år 1795.

Elias son Jeppe (1789-1856) köpte Degernäs med övre Degerfors bruk.

Jeppes son Elias Carl (1814-1887) bodde till sin död på Degernäs. Han ärvde gården och bruket av sin far. Hans hustru Ulrika Hammarhjelm (1823-1901) bodde på Degernäs till sin död 1901.

Elias Carls son Vilhelm Teodor d.y. (1850-1922) var förvaltare 1876-87.

Efter Elias Carls död 1887 var Göran Jeppe disponent för dödsboet till 1905.

År 1905 gick Degernäs ur familjen Strokirks ägo.

Numera äger Degerfors kommun Degernäs. På dess marker är nu bad och campingplats och i herrgården planeras till 1985 vandrarhem. Tidigare har där under ett antal år varit restaurang och festvåning.