Södra Håkanbol och Bruk

Huvudbyggnaden Norra flygeln

Jeppe Strokirk (1789-1856) köpte bruket. 1844 blev Jeppes son Knut Viktor (1818-79) förvaltare vid halva Håkanbols bruk.

Jeppes sonson Göran Jeppe (1856-1915) var 1886-1888 disponent för Håkanbols bruk och lantegendom.

Numera finns två gårdar, Norra och Södra Håkanbol. Norra Håkanbol är troligen äldst.

Se även Norra Håkanbol