SKEBOBRUK

Vi gjorde för ett par veckor sedan en utflyckt till Skebobruk som ligger ett par mil norr om Norrtälje. Där finns en väl bevarad herrgård som nu drivs som konferenshotell (tel. 0175/40400). Under 1800-talet ädgdes den av August Michaelsson 1802-71, gift med Jeppes äldsta dotter Hilda Kristina 1813-91. Hur länge de ägde bruket, och om de fick några barn, har vi ännu inte lyckats ta reda på. (Forskning pågår). Men bruket är värt ett besök. Man tar emot både grupper och enskilda besökare och personalen brukar vara klädda i för bruksepoken tidstypiska kläder, Skebo är Upplands äldsta järnbruk. Redan år 1444 fanns en hytta där.