Teckning av Justus Viktor Strokirk

Teckning av Justus Viktor Strokirk

Osignerad teckning troligen av Justus Viktor

Teckning av Justus Viktor Strokirk

Jeppes bilder

Justus Viktors bilder

Knuts bilder

Everts bilder

Kalles bilder (sent 1900-tal)