Släktingar som hört av sig

I november 2010 hittade jag ett meddelande i min mailbox från Siggardt Fahlroth. Jag måste erkänna att jag hajade till. Siggardt Fahlroth levde ju på 1700-talet och var gift med gamle Elias syster Catarina Elisabeth. Det var förstås en nutida namne som hört av sig. Den nutida Siggardt är sonsons sonsons sonson till Catarina och hennes man. Han tog kontakt med oss för att rätta till ett fel som insmugit sig i släktboken. Ett årtal hade blivit fel. Efter brevväxling fick vi av Siggardt en kopia av ett brev som Siggardt d.ä. skrivit till Elias Strokirk år 1796 angående kvarlåtenskapen efter Elias far Anders. Så här ser det ut.

Brev från Fahlroot

Med hjälp av en nyckel till gamla handstilar så tolkade vi (ofullständigt) brevet så här:

Högtärade Bäste Herr Svåger!

Lycka, samt andlig och lekamlig välsignelse tillönskas bäste Svåger på ingågna året, och att många många år få under mycken välgång och sällhet öfverlefa sin ?? vårdnad till gagnad och glädje.

Bäste Svåger Se efter den summan som emottogs af mig vars mägan (?) af ántjons (?) med en efter Salig Svärmor af muntring (muntling el. muntzing), som vore mig nödig, emedan vid den redogörelsen vore något att observera kan hända.

Jag sänder med vördnad full hälsning samt levnad (?) till mitt sista med all vänskap med Estine ( Smeknamn för Anna Kristina?)

Högtärade Bäste Herr Svågers

?ödmjuke?

Siggardt Fahlrooth

På den här tiden sparade man inte på orden. Det som Siggardt använde 34 ord för att uttrycka skulle man nog numera sammanfatta i ett enkelt ”hej, hur är det?”

En annan ättling som hört av sig är Carl-Peter Anderberg ättling i 10:e led från den äldste Everts dotter Maria gift 1660 med kyrkoherden Erlandus Svenoni Faxelius. Då och då hör strokirksättlingar av sig och på så sätt får vi veta lite om hur det gått även för kvinnornas avkommor.

Toppi