Knut Michaelson

Michaelson.jpg

I februari är det hundra år sedan Kungliga Dramatiska teatern i sin nuvarande form invigdes. Den som då var teaterchef var Knut Gottlieb Michaelson, son till Hilda Kristina Strokirk gift Michaelson som var dotter till Jeppe Strokirk. Hilda Kristina var Jeppes äldsta barn

Text från Skebobruks museum:

Den sista Brukspatronen
Knut Michaelson var Skebos sista riktiga brukspatron. Han efterträdde sin far (1863) men i grund och botten var han inte någon industriman. Hans intressen var teater, litteratur och konst. Han skrev själv för teatern, mest lätta komedier, och blev på 1880-talet en av Sveriges mest spelade dramatiker. Hans ambition var att nå toppen av kulturetablissemanget. 1903 sålde han Skebo Bruk för att några år senare, 1907, bli den allra första chefen för den nya Dramatiska Teatern vid Nybroplan i Stockholm. Han lyckades bra som konstnärlig ledare men klarade inte teaterns ekonomi och tvingades lämna sin post 1910. De sista åren av sitt liv – han dog 1915 – var han chef för Intima Teatern i Stockholm. Han hade nått sitt konstnärliga livsmål, men till ett högt pris.

Se bild på Skebo bruk från vårt besök där år 2000.

I SVENSK UPPSLAGSBOK tryckt i Malmö 1951 kan man läsa:

Michaelson, Knut Gottlieb, dramatisk författare, teaterledare (1841-1915). Efter studier i Uppsala var M. disponent vid Schebo bruk till 1903. M. var som komediförfattare lärjunge av den franska dramatiska skolan från 1870 - 80-talen. Han ägde förträfflig scenisk arrangeringsförmåga, träffade en ofta spirituellt poängterad konversationston och kunde skriva tacksamma, karaktäristiskt utformade spelroller. Till hans förnämsta pjäser höra ”Marguerite” (1881), ”Ett val” (1886), ”Moln” (1890), ”Ett ungkarlshem” (1892), ”Unge grefven” (1895) och ”En skugga (1900).

Knuts son Carl (f. 1870) blev bergsingenjör och affärsman. Han gifte sig två gånger. Den andra gången med sin syssling Elisabeth Uggla (f.1889) som var dotterdotter till Elias Carl på Degernäs och dotter till Charlotte Strokirk (f.1858) gift Uggla.

Carls och Elisabets son Claes Michaelson skickade till Carl-Gustaf Strokirk en teckning föreställande Ölsboda som Claes´ farfars far August Michaelson gjort år 1841. Den är signerad Aug 34 § 41. Ska man tolka det som August den ¾ 1841 så gjorde han teckningen två dagar efter sonen Knuts födelse.

molsbod

Det var meningen att teckningen skulle vara en illustration i Carl-Gustafs kommande krönika del 2, om släkten. Nu publicerar vi den tills vidare här på hemsidan.