Kartor över Strohkirchen-byarna i Mecklenburg

Först en översikt över Mecklenburg. De två blå ringarna markerar var Strohkirchen-byarna ligger. Efter översiktskartan finns detaljkartor över områdena kring byarna. På kartorna finns alla platser som nämns i Toppis och Tores resedagbok utom Testorf och Lüttow. Dessa ligger i närheten av Zarrentin.

Strohkirchen vid Rehna (norra byn)

Strohkirchen vid Hagenow (södra byn)