Släkten Strokirk

Släkten Strokirk har sitt ursprung i Meklenburg i Tyskland där den hette och heter Strohkirch, stavades ibland Strohkark och Strohkarke. Tidigare kallade man sig Strokerke. De som bosatte sig i Sverige kom hit i början av 1600-talet och fram till slutet av 1800-talet spelade brukshantering en viktig roll.

Släkten har samma ursprung som de med namnet von Strokirch.

2021-09-27 Jan Olov Nilsson mejlade in med en länk till sitt blogginlägg där han berättar lite om boken han skriver om Filipstad, där Evert Strokirk, och Oskar Fredriks bok nämns.

2021-06-06 Björn har scannat in och redigerat ytterligare några sidor ur boken som Oskar Fredrik Strokirk skrev för 100 år sedan om släkten, det går att läsa här !
Björn har även scannat in bilder från Hilda Strokirks fotoalbum från 1800-talet, som du kan se under fliken Bilder från 1800-talet .

2021-01-25 Björn har scannat in och redigerat några sidor ur boken som Oskar Fredrik Strokirk skrev för 100 år sedan om släkten, det går att läsa här .

2020-12-08 Hemsidan är flyttad till ett nytt webhotell, och utseendet har uppdateras.