Urhemmet i Mecklenburg

Släkten Strokirk har sitt ursprung i Mecklenburg i Tyskland där den hette och heter Strohkirch, stavades ibland Strohkark och Strohkarke. Tidigare kallade man sig Strokerke. De som bosatte sig i Sverige kom hit i början av 1600-talet.


En bra introduktion till släktens historia i Mecklenburg är Carl-Gustaf Strokirks bok Ätten Strokerke under åtta århundraden . Länken pekar på internetversionen där en viss bearbetning har också gjorts.


Toppi och Tore har i september 2005 gjort en resa till Strohkirchenbyarna i Mecklenburg.


Se översiktskartan över Mecklenburg och detaljkartorna över Strohkirchenbyarna

De sammanställde också lite statistik över namnet Strokirks fördelning inom Tyskland. De utgick från tyska telefonkatalogen. Se deras resultat .

Se också Kalles reseberättelse från 2001.