Jeppes son ryttmästare Elias Carl Strokirk hade i sitt äktenskap med Ulrika Hammarhjelm 13 barn.
Hilda (1847-1933) var barn nr 3 och gifte sig von Hofsten. Detta är hennes fotoalbum. Fotoalbumet är odaterat men bilderna bör vara från andra halvan av 1800-talet. Texten längst ner anger släktskap till Hildas dotterdotter D.B. (Dagmar Björnulfson 1912-2013)

Bild på sidan 1 Bild på sidan 2 Bild på sidan 3 Bild på sidan 4 Bild på sidan 5 Bild på sidan 6 Bild på sidan 7 Bild på sidan 10 Bild på sidan 11 Bild på sidan 12 Bild på sidan 13 Bild på sidan 14