Förteckning över litteratur och dokument som rör släkten Strokirk

Byggd på en tidigare lista gjord av Carl-Fredrik Strokirk.

Böcker som helt eller delvis handlar om släkten Strokirk

Gunilla Carlsson. Tre Herrgårdar - en jämförelse mellan Svartå, Ölsboda och Krontorp . Institutionen för kultur och kommunikation, Karlstads Universitet. Oktober 2000.

Ragnar W Moberg. Bruket i Degerfors under 300 år 1660-1960 . Degerfors Kommun och Kulturnämnd 1989. Utförlig beskrivning om släkterna Camitz och Strokirk och deras verksamhet i trakterna runt Degerfors.

Annchen och Carl-Gustaf Strokirk. Släkten Strokirk från 1300-talet till 1900-talet . Med underlag från Oskar Fredrik Strokirks "Kultur- och personhistoriska anteckningar" 1920 och 1987. Strokirks Släktförening 1987.

Carl-Gustaf Strokirk. Ätten Strokerke under åtta århundranden Del 1. Medeltiden 1200-1600 . 1985. Författares Bokmaskin.

Från Bergslag och Bondebygd . Örebro länsmuseum. Örebro. Om släkten Strokirk i årsböckerna från 1935, 1955, 1961 och 1969. 1961 handlar om Elias Strokirk och 1969 om Ölsboda , båda stora och intressanta artiklar med illustrationer.

Strokirk , Oscar Fredrik. Kultur- och Personhistoriska anteckningar . Örebro 1920. I del III finns den kända, utförliga beskrivningen av släkten Strokirk.

Strokirk , Carl Elias. Beskrivning över ätten Strokirk 1877.

Strokirk , Knut. En resa genom Dalarna och Norrland, Torneå, Åbo och Stockholm . Manuskriptet förvaras på Laxå bruksarkiv, liksom ett flertal dokument som rör släkten Strokirk. 1806.

Schiller, H.: I kalesch genom Sverige . Sthlm 1931. På sid. 60-140 återges Knut Strokirks beskrivning 1807 av resan från Ölsboda genom norra Sverige över Finland och åter.

Böcker där Strokirkska släkten förekommer

Anrep , G. Svenska släktboken . Sthlm 1875. I del III, sid. 249-271, presenteras släkten Strokirk utförligt.

Aschan, N. Örebrominnen . Örebro 1944. Sid. 5, 52 och 85 om Oscar Fredrik Strokirk.

Boetsius , Gruvornas, hyttornas och hammarenas folk .

Broman, Glysisvallr. Norrländska släkter . KB.

Carlander, C. M. Svenska bibliotek och exlibris . Sthlm 1904. I del III sid. 353 och del IV sid 89 finns Jeppes bibliotek omnämnt och hans namnstämpel avbildad.

Dahlby, Frithiof. Svensk Heraldisk Uppslagsbok . 1964.

Ekelund, Th. m.fl. I Karlskoga bergslag . Uppsala 1926. Sid 79-82 om Camitzar , Strokirkar och Degernäs.

Elers , J. Stockholm . Sthlm 1800. I del I sid. 267 omnämns "Assessor Strokirks hus" i hörnet av Gråmunkegränd och St. Nygatan.

Elgenstjerna , G. Om borgliga släktvapens förekomst i Sverige . PHT 1914.

Fernow , E. Om Värmlands bergslag . Filipstad 1935. På sid. 18, 21 och 23 nämns borgmästaren E. Strokirk.

Förteckning på den för Göteborgs Musei Myntkabinett af Protokolls-sekreteraren W. Th. Strokirk inköpta samling af svenska mynt . Göteborg 1873.

v. Gerber , T. E. nordisk adelskalender, upptagande i de nordiska länderna lefvande ätter, som ej tillhöra resp. lands adelskalender . Sthlm 1911. Släkten Strokirk finns i årg. 1912.

Grundel , A. En springflickas memoarer . Örebro 1941. Sid. 56 om systrarna Augusta och Lydia Strokirk.

Göteborgs Musei årstryck . Göteborg. Årg. 1943 visar på sid 31 en bild av Elias Carl Strokirks uniform vid Livregementets husarer c:a 1840 i Skansen Kronans museum. I årg. 1949.50 , sid. 194-206, beskrivs i ord och bild Evert Strokirks samling av ostindiskt vapenporslin i Göteborgs Historiska museum.

Hellman, Theodor. Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1926-1927. "Carl Gustaf Strokirk In memoriam" sid 69-74.

Hildebrand, B. E. Svenska sigill från medeltiden . 1862-1867.

Hylte´n Cavallius , H. Samlare i Sverige af konstföremål . Vexiö 1907. Under nr 370.373 finns fyra släktmedlemmars samlingar nämnda.

Kallstenius, G. Filipstad 1611-1911 . Filipstad 1911. Om Evert Strokirk , Bosjö m.m. på 1600-talet.

Karlskoga bergslag förr och nu . Karlskoga hembygdsförenings årsböcker. Karlskoga. Om släkten Strokirk i årg. 1943, 1944, 1931-32, 1956-57 och 1960-61.

Kleberg, Johan. Heraldiskt lexikon över å svenska riddarhuset introducerade ätter . 1919.

Kleberg. Utdrag ur mantalsskrivning i Sverige före 1860 . Kammarkolegium.

Klingspor, C. A. Stora Vapenboken . 1890. Rättelser.

Lagerborg. Värmlandssläkter .

Lagergren Claes, Mitt livs minnen . 1926. Systrarna Strokirk i Örebro (Antagligen Lydia och Augusta) omnämns.

Lagergren, H. Några värmlandsfamiljer på 1600-talet . Karlstad 1916.

Levenhaupt , Adam. En färd till minnenas värld . Sid 17.

Lindberg, G. Karlsgoga bergslag . Sthlm 1897. Om släkten Strokirk , Ölsboda och Degernäs.

Lindorm, E. Gustavianskt . Sthlm 1945. På sid 377 finns bilder av Elias Strokirks tryckta meddelanden om sina båda döttrars död.

Lundgren, G. E. Beskrifning öfver Vestermo kyrka i Södermanlands län . Eskiltuna 1907. Om Strokirk-gravstenen framför altaret.

Med hammare och fackla . Sancte Örjans Gille. Sthlm. Årsbok 1939, sid 11-31, om Elias, Jeppe och Ölsboda.

Nerman G. Hjälmare Kanals historia . Uppsala 1910. I flera generationer har medlemmar av släkten Strokirk varit representerade i bolagets styrelse.

Nysunds socken. Minnesskrift . Örebro 1938. Om Ölsboda , Lidetorp och Strokirkar.

Olivecrona , Ebba. Minnen från Stjärnforshemmet . Lund. C Blom 1944. Ebba O. var dotter till Jeppes yngsta dotter Maria Mattilda gift Mörner.

Roosval, A. Svenska Hem . Sthlm. I årgång 1913 finns Evert Strokirks hem beskrivet, i årgång 1916 Victor Strokirks och 1918 Carl-Gustaf Strokirks hem i Härnösand.

Rundquist, Angela. Blått Blod och Liljevita Händer . En etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 1850-1900. Jeppes dotter Maria Mattilda gift Mörner och hennes dotter Ebba gift Olivecrona nämns eller citeras i texten och i personregistret liksom Jeppes dotter Augusta Charlotta gift Cassel (benämns sid. 71 som moster på Laxå bruk). Sid. 71, 230, 232, 244 och 382.

Sahlin, C. Laxå masugns första sekel 1812-1912 . Örebro 1927. Sid. 4-8 om Elias Strokirks insatser i Laxå.

Saxon , J. L. Örebrominnen . Örebro 1924. Sid. 29-30 om Strokirkska fastigheten Kyrkogårdsgatan 16 samt om Augusta och Lydia Strokirk.

Stolpe, S. I människodjungeln . Sthlm 1944. På sid. 178-179 nämns Ölsboda , Lidetorp m.m.

Stolpe, S. Mitt Värmland . Sthlm 1971. Sid. 51 och 130 om Strokirks , Ölsboda m.m.

Svenska släktkalendern . Sthlm. Årgångar med släkten Strokirk : 1912, 193, 1914, 1917, 1930 och 1963.

Swahn, W. En skvallerkrönika från 1790-talets Stockholm . Sthlm 1927. Brev till Elias Strokirk 1794.

Tham, Wilhelm. Lindesberg och Nora städer under 300 år 1643-1943 . Lindesberg och Nora genom tiderna del 2. Lindesberg 1949. Utgiven i samband med Lindesbergs och Noras 300-års jubileum. På sid. 623 berättas om Anders Strokirk (Anders d. ä.) och hans tid som stadsskrivare i Nora.

Tibell, Vilhelm af. Beskrivning över Uttringe och Rönninge från 1480 till 1870 . Sthlm 1875. Beskriver bl a Elias dotter Barbara, gift Cassel som bodde som gift på Rönninge Kungsgård. En järnurna finns ännu vid Salems kyrkas östra hörn med inskriptionen: Barbara Strokirk 1809.

Tuneld , E. Geografi . Sthlm 1828. I del II sid. 124.127 beskrivs Ölsboda.

Wistrand, K. Hört och upplevat . Sthlm 1962. Mycket om släkten Strokirk på sid. 28-47.

Örebro Sparbank 1826-1926 . Örebro 1926. Knut Victor Strokirks verksamhet i banken omnämns.

Örnberg, L. M. V. Svenska ättartal . Sthlm 1884. Släkten Strokirk finns med i denna årgång.

Strokirkska släkthandlingar

Finns på:

  • K B (Kungliga Biblioteket)
  • G L A (Göteborgs Landsarkiv)
  • ULA (Uppsala Landsarkiv)
  • U U B (Uppsala Universitetsbibliotek)
  • S S M ( Stockholms Stads Museum)
  • Göteborgs Museum
  • Laxå bruksarkiv. Som numera finns på Örebro Läns Företagsarkiv. Arkivcentrum 019-611 29 00
  • Strokirkska släktarkivet ( Värstaarkivet ). Finns på Riksarkivet i Stockholm.
  • Strömbergs Gård
  • Lidens Gård