De fyra huvudgrenarna Strokirch

Följande redogörelse för hur grenarna är förbundna med varandra bygger på Carl Gustav Strokirks efterlämnade forskningsmaterial. Björn Strokirk har sammanfattat alltsammans i följande två släktträd:

(Obs! Ovanstående släktträd laddas ned som Word dokument)

Värmlandsgrenen

Stammar från Vågmästare Hans Strokirch som levde i Lubeck . Hans son Evert fyttade till Filipstad i Sverige på 1600-talet. Alla nu levande ättlingar på manssidan stammar från Jeppe Strokirk .

von Strokirch

Stammar från Hans Strokirchs bror, Joakim Strokerke . Joakims sonson Johan adlades von Strokirch .

Krikortz

Stammar från Elias Strokirks barn med sin hushållerska Stina Lisa Wetzell . Så här skriver Carl Gustav Strokirk i sina anteckningar (Uppgifterna finns i ett flertal källor bl a artikeln 'Bergsfogden Elias Strokik , en originell brukspatron av den gamla stammen' som är skriven av Bo Löwenström och ingår i FRÅN BERGSLAG OCH BONDEBYGD 1961) :

"Vid makans tidiga bortgång anställde Elias för de minderåriga barnens vård en hushållsföreståndarinna på Ölsboda : 'Mamsell' Stina Lisa Wetzell , som skötte hans stora hushåll och hem 'på ett oegennyttigt sätt under lång tid' intill hans död 1811. Med henne inledde Elias så småningom en intim förbindelse, som efter år 1800 resulterade i tre barn: Truls, Sissela och Elias, av vilka den första kom att grunda en ny släkt. Uppgifterna om Sissela saknas men om Elias vet man att han dog vid späd ålder.

Att Elias ej legaliserat förbindelsen med mamsell Wetzell kan ha berott på motstånd från de övriga äktenskapliga barnen. De tre syskonen antog med tiden namnet Krikorz dvs Strokirk baklänges, och så blev namnet på den släktgren som Truls kom att bilda."

Västgötagrenen

Stammar från bokhandlaren Johan August Strokirk . Han var son (utom äktenskapet) till Joseph Christoffer von Strokirch , godsägare i Styrhult, och Lotta Johansdotter . Han var på sin tid den ene av landets två hovbokhandlare . Den andre var Fritzes Hovbokhandel i Stockholm. Johan August grundade Strokirks tryckeri som fortfarande existerar som Strokirk-Landström AB. Det är dock inte längre i släktens ägo. En på sin tid mycket känd representant för denna gren var galopptränaren Britta Strokirk .