Årsmötet 2012 Bilder

Mötet hölls på Stiftelsen Konstnärshem, Hornsgatan 36 i Stockholm.

Bilden är från den vacka gården.

Fr. v: Margaretha, Elisabeth, Björn, Knut, Viveca, Barbro, Lennart, Gunnar.

Bortre raden med ansiktena mot kameran: Carl-Gustaf, Regina, Cecilia, Dan,
Elisabet, Johan, Björn, Knut.

Vända med ryggen mot kameran: Linnea, Toppi, Bengt, Johan Strokirk,
Margaretha, Elisabeth.