Norra Håkanbol gård och bruk

Jeppe Strokirk (1789-1856) köpte bruket. 1844 blev Jeppes son Knut Viktor (1818-79) förvaltare vid halva Håkanbols bruk.

Jeppes sonson Göran Jeppe (1856-1915) var 1886-1888 disponent för Håkanbols bruk och lantegendom.

Det finns två gårdar, Norra och Södra Håkanbol. Norra Håkanbol är troligen äldst. Den ägdes under andra halvan av 1700-talet och fram till 1855 av medlemmar av släkten Camitz som då sålde gården till Elias Carl Strokirk (1814-1887, son till Jeppe). Ham sålde gården till sin svåger Göran Mårten Hammarhjelm (1824-1875).

Se även Södra Håkanbol