Ölsboda

Från sjön Kontoret En flygel

Elias Strokirk (1747-1811) köpte 1771 Ölsboda bruk och lantegendom av sin hustrus farbror Georg Camitz (1722-88). Han lät bygga en skola, som nu är flyttad till andra sidan järnvägen ovanför skolviken, ny mangård, två envåningsflyglar, stall med plats för 12 hästar, loge, båthus m. m.

Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1828 av Jeppe (1789-1856) som ärvde Ölsboda efter sin far. Då byggdes också flyglarna på med en våning. Jeppe ägnade stor omsorg åt utformningen av hus och parkanläggning. Han rev den gamla huvudbyggnaden och av materialet från den byggde han ett kontorshus (övre högra bilden).

Huvudbyggnaden är i empirstil och inspirerad av Rosendals slott på Djurgården i Stockholm vars arkitekt Fredrik Blom han även hade kontakt med angående utsmyckningen. Jeppes två systersöner Carl och Fredrik Cassel bodde i Stockholm och höll sig underrättade om vad som var senaste mode. De kontaktades och fick också vara smakråd och hjälpa till att anskaffa en del av inredningen.

I Selma Lagerlöfs roman, Charlotte Löwensköld, anses Ölsboda vara förebild för Stora Sjötorp, den bruksherrgård dit huvudpersonen flyttar då hon gifter sig.

Efter Jeppes död år 1856 övertogs bruket av Degerfors AB och år 1870 köptes Ölsboda av Carl Johan Yngström vars familj ägde herrgården fram till 1936 då den köptes av grevinnan Ebba Hamilton, sondotter till Jeppes dotter Maria Mathilda. I den familjens ägo var gården till 1980.

För fler uppgifter se Från Bergslag och Bondebygd 1969 och Ragnar W Mobergs bok, Bruket i Degerfors under 300 år sidorna 164-172.