Teckningar av Jeppe Strokirk

Signerad: J: Strokirk 180 (sista siffran borta)

Signerad: J: S:

Signerad: J: S: 6 mars 1804

Antagligen gjord på resa i Frankrike

Signerad: J: S:

Ovan bilden inskriptionen: N*16

Under bilden inskriptionen: Gamla Upsala afguda Tempel

Signerad: J:S:1802 J:8 ales:-

Över bilden inskriptionen: 30

Under bilden inskriptionen: Sur du Pont de Lardy sur la Riviere de Stampes.

Något beskuren. På resa i Frankrike?

Teckning av Jeppe Strokirk

Signerad med texten: Ritadt af J. Strokirk 1809

Signerad: J:S:d:13:febr:1804

Teckning (något beskuren) av Jeppe Strokirk, antagligen gjord på en resa till Frankrike.

Jeppes bilder

Justus Viktors bilder

Knuts bilder

Everts bilder

Kalles bilder (sent 1900-tal)