Signerad: K Strokirk 1810

Teckning av Knut Strokirk. (Jeppes yngre bror, 20 år gammal då teckningen utfördes.)

Jeppes bilder

Justus Viktors bilder

Knuts bilder

Everts bilder

Kalles bilder (sent 1900-tal)