Didrika Strokirch

mormors mormor till Verner von Heidenstam

En person har hört av sig till oss via hemsidan. Han har funnit att Verner von Heidenstams momors mormor hette Didrika Strokirch. Han undrade om vi visste hur hon var släkt med Evert Strokirk. Uppgiften har han fått från boken:

Diktares arv. Författad av Erik Hellerström. Tryckt 1969.

Ett kapitel ägnas åt Verner von Heidenstam. Kapitlet innehåller en antavla där Didrika Strokirch står som mormors mormor till Verner. I texten står inga detaljer om Didrika men lite om Didrikas far Anders Johan Strokirch. Se nedan. Verners mormor hette också Didrika efter sin mormor och hon stod Verner nära enligt boken. Enligt boken skall det finnas porträtt på Strokirch-släktingar på Övralid, Verner von Heidenstams hem vid sjön Vättern. Övralid ägs nu av en stiftelse och är öppet för allmänheten på sommaren.

Vi har gjort en utredning om släktskapet baserat på Carl-Gustaf Strokirks två böcker och funnit följande:

Didrika

En Achim Strokerke levde i Lüttow och Zarrentin söder om Lübeck i Tyskland på 1500-talet. Han fick sönerna Jochim (1) och Hans (2):

1 Jochim Strokerke. Född troligen 1570. Han var borgare i Lübeck och blev en mycket förmögen spinnrocksmakare med en egenuppfunnen spinrock. Jochim fick sönerna Mikael (1.1) och Johan (1.2):

1.1 Mikael Strokarch, sjöfarande och skeppsredare i Lübeck, flyttade först till Åbo, sedan till Stockholm, där handlande. Avled 1651. Han fick sonen Lorenz (1.1.1):

1.1.1 Lorenz Strokarch, född 1644 i Stockholm och blev överkrigskommisarie och adlades men släkten fortlever inte på manssidan. Han fick sonen Anders (1.1.1.1):

Anders Johan Strokirch född 1683, död 1761, överstelöjtnant vid Livgardet erhöll friherrlig värdighet 1756 med namn och nummer Strokirch N:o 239. Han var med Karl XII i Poltava och blev tillfångatagen liksom många andra karoliner och fick tillbringa tretton år i exil. Han deltog även i finska kriget på 1740-talet. (Han måste då ha varit i 60-års åldern!). Det kan vara Anders efternamn som Peter Englund förväxlar med Rotkirch i sin bok om Poltava.


Denna ätt utgick med Anders dotter:

1.1.1.1.1 Didrika Beata, född 1745 och död 1809. Hon gifte sig med Johan Adolf Hammarfelt och blev mormors mormor till Verner von Heidenstam.

1.2 Johan Strokarch, född 1645. Han adlades under namnet von Strokirch och blev stamfader till den adliga ätten von Strokirk som fortfarande fortlever.

2 Hans Strokerke. Född troligen 1580. Han var också borgare i Lübeck och vågmästare (kontrollör av vågar). Han fick sonen:

2.1 Evert, född 1608. Stamfader till släkten Strokirk.

Alltså: Didrika är Everts kusins barnbarnsbarn eller Everts barnbarnsbarn sexmänningar till Didrika.