Så här fördelar sig namnen i Tyskland

Av de personer som heter Strohkirch och står i telefon-katalogen bor

28 st i nordvästra delen av landet,

18 i nordöstra, 5 i sydvästra och ingen i sydöstra.

10 st bor i Hamburg och angränsande områden.

13 st bor i släktens ursprungliga trakter ( Mecklenburg + Ratzeburg och Lübeck).

Av de med namnet Strohkark nämnda i telefonkatalogen bor de flesta i Hamburg och angränsande områden.